Co je důležité vědět

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. Jejich cílem je stručné seznámení s charakteristickými specifiky drobného betonového zboží a tím řadě zákazníků ušetřit úvodní „nepříjemná" překvapení a nedorozumění s tímto druhem výrobků po jejich zakoupení.

Vápenné výkvěty

Pravděpodobně nejčastější důvod reklamací betonového zboží ze strany zákazníků. Jejich přítomnost je však pouze dočasná. Jedná se o přirozený jev v průběhu zrání betonu a působením povětrnostních vlivů postupně odezní. Více v kapitole „Vápenné výkvěty – impregnace - čištění".

Odlišnosti barevného odstínu

Odlišnosti barevného odstínu souvisí s celou řadou faktorů vstupujících do procesu výroby - od vstupních surovin, charakteristických svojí přírodní variabilitou až po další faktory spojené s vlastní technologií výroby. Z tohoto důvodu je doporučeno při zabudování výrobky odebírat z vícero palet současně (v případě colormixů je toto nezbytnost). Předejde se tak tvorbě barevných shluků a hnízd a výsledná konstrukce bude působit přirozeným dojmem. Dále je potřeba si uvědomit, že každý betonový výrobek mění vlivem zrání, užívání a působení povětrnostních vlivů  postupně svůj vzhled podobně jako jiné přírodní materiály.

Odřeniny

K odření povrchu dlažeb může docházet při dopravě a manipulaci. Opět se nejedná o  problém, který by ovlivňoval dlouhodobou estetiku, neboť dlažební kameny jsou dimenzovány na působení obrusu po celou dobu svojí životnosti (25 až 50 let). Po zapískování a v průběhu užívání dlažby dojde k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odřenin.

Odlomení, narušení hran dlažebních kamenů a desek

Aby se předešlo mechanickému poškození hran a rohů dlažebních kamenů a desek při užívání dlažebního krytu, je nutno vedle kvalitně provedeného podloží, jednotlivé dlažební kameny a desky klást se spárami 3 – 5 mm, které budou následně zcela vyplněny spárovacím pískem frakce 0-2 mm (nejlépe křemičitým pískem). Distanční nálitek nemá tvořit celou šířku spár. Jedním z důvodů vytváření spár je dovolená rozměrová tolerance šířkového a délkového rozměru (± 2 mm) dlažebních prvků a dále pak statické hledisko, kdy je pro správnou funkčnost nutný přenos vznikajících sil skrze výplňový materiál. Dlažební kryt se při zatížení chová jako pružná deska a v případě kontaktu distančníku se sousedním kamenem může zcela logicky dojít k mechanickému narušení dlažebního kamene. Stejně tak je rizikové kladení plošné dlažby zcela na sraz, kdy dochází ke tření desek o sebe a výraznému mechanickému poškození hran prvků. K tomuto může dojít i při použití výplňového materiálu se zrnem větším než 3 mm, které ne zcela propadne do prostoru spáry.

Rumplované výrobky

Jedná se o povrchovou úpravu při níž jsou výrobky mechanicky otloukány a obrušovány v otáčivém ocelovém bubnu. Výsledkem je různorodé a nepravidelné opracování jednotlivých kamenů, kdy každý kámen je originální a jedinečný a připomíná tak kámen přírodní. Není záměrem a není to ani možné, aby jednotlivé rumplované výrobky vykazovaly stejnou míru orumplování.

Údržba a čištění dlážděných povrchů

Během užívání dlážděných ploch dochází k jejich běžnému zašpinění, které doporučujeme pravidelně odstraňovat. Povrch dlažby je tvořen porézním materiálem, který je vystaven působení vlhkosti, spadu nečistot z ovzduší a působení UV záření. Tyto vlivy významným způsobem přispívají ke změnám barevnosti betonových výrobků po celou dobu jejich životnosti. Pravidelné čištění povrchu tlakovou vodou pomáhá zmírnit projevy těchto vnějších vlivů a udržet dlouhodobě kvalitní vzhled výrobků.

Použití betonových dlažeb a jejich pokládka

Betonové dlažby o tloušťkách do 50 mm jsou určeny pouze pro pochůzné plochy. Pro plochy zatížené pojezdem nebo jiným vyšším zatížením lze výrobky o tloušťkách do 50 mm použít pouze za předpokladu uzpůsobení podkladních vrstev tomuto způsobu použití. Dlažební bloky o tl. 60-100 mm jsou určeny pro plochy vystavené pojezdu a vyššímu zatížení různé intenzity. Věnujte prosím zvýšenou pozornost doporučeným pracovním postupům výrobce před pokládkou dlažby.

Impregnace povrchu betonových dlažeb

V případě zvýšených nároků na snadnější čistitelnost a ochranu povrchu betonových dlažeb doporučujeme povrch ihned po pokládce opatřit povrchovým nátěrem impregnací a to zejména u světlejších barevných odstínů povrchu. Část sortimentu betonových výrobků je již z výroby naimpregnována a není tedy nutné povrch dlažby po pokládce nijak ošetřovat.
Provedená impregnace je pouze povrchovou záležitostí, která podléhá otěru a povětrnosti v průběhu užívání dlážděné plochy. Po určité době účinek impregnace slábne a je třeba ji obnovit.

Přeprava a meziskladování výrobků

Doporučujeme přepravovat a skladovat betonové výrobky v neporušeném originálním balení. Při přepravě je nutné zboží zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Výrobky, které jsou v originálním balení opatřeny celoplošným překrytím, tak aby byly chráněny před vlhkostí a znečištěním, doporučujeme stejným způsobem zajistit i při jejich dlouhodobějším meziskladování. Některé vibroslisované výrobky a plošné dlažby jsou v originálním balení prokládány separačním materiálem (síťovina, motouz), který chrání  dlažební prvky před jejich poškozením. Tento způsob ochrany doporučujeme použít i při meziskladování mimo originální balení.

Rady a doporučení

Doporučujeme nevybírat barevná či colormixová provedení pouze na základě fotografií v informačních materiálech. Fotografické reprodukce mají pouze informativní charakter a skutečná provedení se mohou barevností i strukturou lišit. Navštivte prosím naše centra inspirace případně výstavky u Vašeho nejbližšího prodejce betonového zboží. Před použitím výrobků PRESBETON doporučujeme seznámení s veškerými informačními materiály a pracovními postupy pokládky betonových výrobků, které najdete v sekce "Ke stažení".

Prodejní místa

Vyberte si z více než 700
prodejních míst po celé
České republice
a na Slovensku.

Projekt zdarma

Plánujete stavební úpravy kolem
svého domu? Pošlete nám svoji
představu a my Vám zdarma
zpracujeme projekt.

Poradna

Řešíte nějaký problém a
potřebujete pomoci? Můžete se
podívat na soupis důležitých
informací nebo použijte poradnu.

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.